Có nên du lịch Hong Kong?

Có nên du lịch Hong Kong?