Núi Minh Đạm – điểm du lịch văn hóa, lịch sử ở Vũng Tàu.

Núi Minh Đạm - điểm du lịch văn hóa, lịch sử ở Vũng Tàu.