Vàng ươm hoa dã quỳ tại phố núi Đà Lạt

Ngọn thác mang tên loại quả ở Đà Lạt