Ngọt thơm vị hồng giòn Đà Lạt

Dạo quanh chợ Đà Lạt vào buổi sáng sớm

Lên Đà Lạt tìm ăn nem nướng Bà Hùng