Hội chợ đêm Đà Lạt: Những bất cập làm khách tham quan nản lòng