Rực rỡ phố hoa Đà Lạt

Khởi động Năm Du lịch quốc gia 2014 Tây Nguyên – Đà Lạt