Đến mùa lễ hội cuối năm tại Đà Lạt

2 nơi đến trong nước ‘thất thủ’ ngày Tết

Vé vào Dinh 1 Đà Lạt tăng gấp 5 lần